Szkoła policealna w ośrodku Elpax w Bytomiu
brak zdjęcia

Szkoła policealna w ośrodku Elpax w Bytomiu jest przeznaczona dla absolwentów szkół średnich, którzy pragną dalej poszerzać swoją edukację. Ukończenie szkoły gwarantuje zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych. Szkoła policealna, Bytom, kształci słuchaczy na kierunkach takich jak opiekunka dziecięca, ortoptystka, technik informatyki i elektroniki medycznej, technik farmaceutyczny, protetyk słuchu, technik ortopeda, opiekun osoby starszej i innych. Szkoła policealna, Bytom, daje uprawnienia zawodowe umożliwiające słuchaczom zdobycie pracy w swoim zawodzie. Jest to również doskonały start do kontynuowania nauki i poszerzania wiedzy na studiach wyższych. Nauka w szkole trwa dwa semestry (1 rok) lub cztery semestry (dwa lata). Nauka jest prowadzona przez doświadczoną kadrę pedagogiczną posiadającą przygotowanie zawodowe. Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły, a praktyczne, w placówkach partnerskich.

Nazwa: Z.U.W.H. ELPAX Sp. z o.o.

Adres: Łużycka 11 41-902 Bytom

Adres www: www.euro-partners.pl

Ostatnio Dodane